Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 31
ZayıfMükemmel 

MAKALELER

 

UĞUR MUMCU

 

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA
Önceki gün Cumuriyet'te okumuşsunuzdur: Atatürk'ün emperyalizm ve kapitalizm konularındaki düşüncelerini Atatürk büstüne yazdıran kaymakam ve belediye başkanı haklarında kovuşturma açılmış... İçişleri Bakanı emir vermiş, Balıkesir Valisi de kovuşturma açmıştır. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

DEMOKRASİ YOLU, KEMALİZM'DEN GEÇER
Demokratik ve sosyal hukuk devletine inananlar, Kemalizm'in bayrağı altında toplanmalıdırlar. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

EMPERYALİZM ve HUKUK
İşte Kurtuluş Savaşı'nın gerçek sesi de budur... Bunlara rağmen, bazı yargıçlar, Kurtuluş Savaşı'nı bir yana bırakıp emperyalizme karşı söz, yazı ve eylemi, Türk Ceza Yasası'nın 141 ve 142'nci maddelerine sokmakla, acaba tarihin akışını beş on yıllık cezalarla tersine çevireceklerini mi sanmaktadırlar?.. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

İSMET PAŞA OKULU
İnsanları devirler yetiştiriyor. İsmet Paşa'nın Okulu'ndan yetişmiş cüce siyasetçilere bakıp karamsar olmayalım. Bu topraklar şimdi verimsiz. Bir devrim yönetimi kurulsun, bakın göreceksiniz... Aydınlar, uzmanlar, devlet adamları nasıl inançla güçle halka hizmet edecekler. Türk Halkı'nın ulusal onurunu yeniden diriltenler; ancak bir devrim yönetimi ile ortaya çıkacaklar. Yeter ki, İsmet Paşa'nın siyaset okulundan diplomalara devlet kapıları kapansın. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

İŞTE ATATÜRK BU...
Atatürk sosyalist değildi, doğru... Kemalizm ve Marksizm çok ayrı kavramlardır; bu da doğru... Bunların yanında bir başka doğru daha vardır: O da Atatürkçülüğün "McCartizm" demek olmadığıdır. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

SAHTE MİLLİYETÇİLER
Mustafa Kemal, "Ezilen uluslar, bir gün ezenleri yok edeceklerdir" derken, Asya ve Afrika'da uyanan "proleter ulusların", "antiemperyalist bilincini", "milliyetçilik duygularını" harekete geçirmek istiyordu. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

ŞEREF DEFTERİ
Bugün 10 Kasım... Yine törenler düzenlenecek. Yine şeref defterine "Atatürk izindeyiz" diye yazılacak. Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunanlar bilsinler ki, bu defter, ancak halkımızın davasına inanmış, tam bağımsızlıktan yana devrimcilerin imzaları ile şereflenir. Türkiye'yi, yeniden bir uçuruma sürüklemiş olan politikacıların imzaları Atatürk'ün şeref defterini kirletmektedir... (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

VASİYETNAME
Türk Tarih ve Dil Kurumları'nın bütün mal varlıklarının yeni kurulacak "Türk Bilimler Akademisi" adlı bir kuruluşa devredileceğine ilişkin haberler çok önemli bir konuyu gündeme getirmiştir. Bir yasaya da dayansa, böyle bir devir işlemi Türk hukuk sistemi ile bağdaşır mı? Hemen belirtelim: Bağdaşmaz! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

23 NİSAN
- Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan. Çocukluğumuzun bu şarkısı yerine bir başka bir başka şarkıya, bir başka türküye takılıyor dilim. Rahmetli babamın, "Biz bu türküyü Kurtuluş Savaşı'nda söylerdik" dediği türküyü. İşçilerle, köylülerle, aydınlarla, bir acı çığlık gibi, hep birlikte söyleyelim bu türküyü: (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

UNUTTURULAN ATATÜRK...
Atatürkçülüğü, "tam bağımsızlık" inancından ayırmanın ve çok yönlü uluslararası ipotekleri "Atatürkçülük" adına savunmanın hiç olanağı yoktur. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün programlarına dayanağı, şu iki temeldir: Tam bağımsızlık, kayıtsız koşulsuz ulusal egemenlik!.. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

HOŞ GELİŞLER OLA...
Bu büyük utkunun yıldönümünde "Biz bu hakkımızı mahfuz bulundurmak, İstiklalimizi emin bulundurabilmek için heyet-i umumiyemizce, heyet-i milletimizce biz mahvetmek isteyen emperyalizme ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyet-i milliyece mücahedeyi caiz gören bir mesleği takip eden insanlarız" diyen büyük Atatürk başta olmak üzere, İsmet, Fevzi ve Kazım Paşa'ları, Özalplar'ı, Altaylar'ı Belenler'i, Cebesoylar'ı, kan döken Mehmetçikleri, subayları ve yedisinden yetmişine Türk Halkı'nı saygıyla rahmetle ve minnetle anarız. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

SİVAS KONGRESİ...
Sivas Kongresi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın en anlamlı ve en görkemli sayfalarından biridir. 22 - 23 Haziran 1919 tarihli "Amasya Tamimi" ile "ulusun bağımsızlığını, yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır" inancı dile getirilmiş, Erzurum Kongresi ile başka bir devletin "manda ve himayesi"nin kabul edilmeyeceği açıklanmış, 4 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında çalışmalarını sürdüren Sivas Kongresi ile Amerika Birleşik Devletleri'nin "manda ve himayesini" savunan gerici ve işbirlikçi güçler, kesin olarak yenilgiye uğratılmışlardır (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

TOHUM ve TOPRAK...
Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki görkemli kurtuluş savaşına, bu savaşta Türk halkının özverisi ile yükselen "Kuvay-i Milliye ruhu" na, halkın nasırlı elleriyle kurduğu "Müdafa-i Hukuk" ve "Reddi İlhak Cemiyet"lerine, ve ordumuzun ulusal bilincine dayanmaktadır. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

NEREDEN NEREYE?..
Türkiye bundan sonra nasıl bir yol izleyecektir? Bu soruya yanıt bulmak için geçmişin ekonomik gelişmelerini çok iyi değerlendirmek ve bundan ilerisi için sonuçlar çıkarmak zorundayız. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

YABANCI SERMAYE ve ATATÜRK...
Ve yine Atatürk'ün o günden bu güne bizlere gösterdiği ana doğrultu şu sözlerde saklıdır: "Bu ülkenin halkı üzerinde kimsenin egemenlik kurma hakkı yoktur; ama bu ülkeyi başkalarına el açmadan geçindirmek ve yaşatmak da size düşen bir ödevdir." (Bugünün Diliyle Atatürk'ün Söylevleri, S: 109, Söylev ve Demeçler, C:2, S: 126) Atatürk'ü kendi sözlerinden ayrı olarak yorumlamak olası değildir. İşte Atatürk budur, Atatürkçülük budur. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

LOZAN ve SEVR...
Bu "kurt kapanı" karşısında Kurtuluş Savaşı'mızın o kutsal "Kuvayı Milliye ruhunu" diriltmek, Atatürk'ün "tam bağımsızlık" inanç ve siyasetini bir bayrak gibi dalgalandırmak tek seçenektir. Emperyalisti yenecek güç ulusal birlikten geçer. Bu oyunları tek tek aydınlığa çıkaracak ve ulusça üstesinden geleceğiz. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

GİZLİ BELGELERLE..
"Milliyetçilik" budur. Neredesiniz efendiler, beyler, beyzadeler, hanımefendiler?.. Budur, budur, budur işte!.. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

19 MAYIS...
19 Mayıs, İstanbul hükümetine karşı isyan bayrağı açan Mustafa Kemal Paşa'nın örgütlü halk gücü ile bütünleşmek için attığı ilk adımın kutsal tarhidir. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

UNUTTURULAN SÖZLER...
Bugün 19 Mayıs. Törenlerde yine beylik söylevler dinleyeceğiz. Dün ve bugün neredeyse suç öğesi sayılan "Gençlik"ten bugün övgüyle söz edilecek; resmi devlet siyaseti ile her gün biraz daha unutturulmaya çalışılan Atatürk'ün ilkeleri, devrimleri yapay söylevler ile anılacak. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

AYASOFYA
Ayasofya'yı müze yapan kararın altında İstanbul'un ikinci fethini gerçekleştiren orduların başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın imzası bulunuyor. Bu imzayı uygarlık tarihinden söküp atmak kimsenin harcı değildir! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

İSTİKLAL MAHKEMELERİ...
Son yıllarda bazı yazarlar "30 bin kişinin idam edildiğini" yazıp çizerken hangi belgeye ve hangi araştırmaya dayanıyorlar? Hemen yanıtlayalım: Hiçbir araştırmaya dayanmıyorlar. Bu konudaki yazıların hiçbir kanıt ve belgesi yok. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

AKİF'E SAYGI...
"Milli Marşımız"ın şairi Mehmet Akif, inançlı ve dürüst bir Müslüman'dı. bugün siyaset piyasasında at koşturan "muhafazakar ve liberal" siyasetçiler ile herhalde hiçbir benzerliği yoktu. Yoktu ve olamazdı. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

SORUMLU OLMAK...
Unutmayalım ki “cesur bir kez, korkak bin kez ölür.” Önemli olan, insanın böyle bir toplumda bir “mezar taşı” gibi suskunluk simgesi olmamasıdır. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

MOSSAD ve Barzani...
Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve MOSSAD’ın Kürtler arasında?

Yoksa CIA ve MOSSAD, antiemperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?(......)

Yazının tamamını okumak için >>>