Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 20
ZayıfMükemmel 

MAKALELER

 

AHMET TANER KIŞLALI

 

"YÜCE TÜRK MİLLETİ ÖNÜNDE..."
- Ben Kürdüm. Ama Kürt olduğum için hiçbir yerde farklı muamele görmedim. Yazdıklarınıza tamamen katılıyorum. Lütfen daha yüksek sesle söyleyin ki; bu bir Kürt sorunu değil, Güneydoğu sorunudur... Türkiye'deki Kürtlerin büyük çoğunluğunun benim gibi düşündüğüne eminim. Bizi ne HEP temsil ediyor, ne de PKK!...

Yazının tamamını okumak için >>>

 

YAYINLANMAK ÜZERE, CUMHURİYET GAZETESİ'NE GÖNDERDİĞİ SON YAZISI...
AHMET TANER KIŞLALI'NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ GÜNÜN SABAHI, 22 EKİM CUMA GÜNÜ CUMHURİYET GAZETESİ'NE YAYINLANMAK ÜZERE GÖNDERDİĞİ SON YAZISI... BU YAZI 22 EKİM 1999 TARİHLİ CUMHURİYET GAZETESİ'NDE (SON YAZISI) OLARAK YAYINLANDI...

Yazının tamamını okumak için >>>

 

MUSTAFA KEMAL'E SALDIRMANIN DAYANILMAZ HAFİFLİĞİ
Eğer Türkiye'de bir din devleti kurmak istiyorsanız, Mustafa Kemal'e saldırmanız elbette ki tutarlıdır. Eğer Türkiye'nin bir bölgesini ayırıp ırkçı bir devlet kurmak peşindeyseniz, Mustafa Kemal'e saldırmanın elbette tutarlı bir yanı vardır. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

ATATÜRK DİKTATÖR MÜYDÜ?
CHP Genel Sekreteri Recep Peker, İtalya gezisinin hemen sonrasında, Atatürk'ün partisini de faşist modele göre yeniden yapılandırmak için bir tasarı hazırladı. Herkesin beğendiği bu tasarı onay için Mustafa Kemal'in önüne geldiğinde, Mustafa Kemal'in gösterdiği tepki ünlüdür: (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

KADINSIZ DEMOKRASİ
Atatürk, "kadın ve erkek" Türk insanına verilecek eğitim ilkelerinin saptanması amacıyla, ilk öğretmenler kurultayını işte bu ortamda topladı!... (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

"NİÇİN KEMALİST'İM?"
Ben çok etkilendiğim bu öyküyü o zamanlar yazdığımda, sonunu şöyle bağlamıştım: "Bu sözleri, parası olanlara Bilkent'i, olmayanlara Süleymancı yurtlarını gösterenlere adıyoruz..."(......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

KEMALİZM ve KADIN
"Kadın konusunda biçim ve kıyafet ikinci derecede kalır. Kadınlarımız için asıl savaşım alanı, başarılı olunması gereken alan, kültürle, aydınlıkla, gerçek erdemle donanmaktır. " (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

SÜRÜ MÜYÜZ, ULUS MU?
"Millet" koyun sürüsü olmadığını Kurtuluş Savaşı'nda kanıtlamıştır. Ama şimdi, yeni Vahdettinler türemiştir... Tarihi, yalanlarla tersyüz etmek isteyen ve gençlerin çobanlığına soyunan yeni Vahdettinler... Sürü olmadığını kanıtlama sırası şimdi "gençlik"tedir! Ve kanıtlayacaktır! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

AŞAĞILIK DUYGUSU...
Kentlerimizin bazı caddelerinde, Türkçe adlı mağazaya rastlamak neredeyse istisna. Artık berbere değil, "kuaför"e gidiyoruz. Aydın geçinen bazı çevreler, özlemsel değil "nostaljik" havalardalar. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

TÜRKÇE'DEN UTANANLAR!
Bir zamanlar Münir Nurettin gibi, Lefter gibi "büyük yıldız"larımız vardı. Oysa şimdilerde çağdaş uygarlık düzeyine ulaştığımız için, harıl harıl "süper star"lar yetiştirmekle uğraşıyoruz. Bakkallarımız bile "market" oldu; "şenlik"lerimiz ise "festival"... (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

EVET, ATATÜRK SUÇLUDUR!..
Biz, asıl suçluyu bir kenara bırakıp suçsuzlarla uğraşıyoruz! Evet... Bugünkü ortamın tek suçlusu Atatürk'tür!.. Eğer bugün 60 milyon insanımız, Batı Trakya'daki Türkün durumunda değilse, bunun suçlusu odur! Eğer 1923'te, kişi başına düşen ulusal geliri 70 dolar olan bir toplum, şimdi 2700 dolara ulaşmışsa; bunun suçlusu odur! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

"ATATÜRK'E EVET, AMA YAPTIKLARINA HAYIR!"
Özal'ın cenaze törenini "Kemalizmin cenaze töreni" ilan edenler.. Atatürk'ün yaptıklarını yıkmadan Türkiye'ye "sivil toplum" ve "demokrasi" gelemeyeceğini savunanlar... Altı ok çöp sepetine gitmeden "sosyal demokrat" olunamayacağını her fırsatta haykıranlar.. Atatürk'ü "tepeden inmeci-militarist" bir devletin kurucusu olarak tanıtmak için yırtınanlar.. Shp'li Kültür Bakanı'nın "baş" danışmanları.. Şeriat yanlıları.. Solcu eskisi hızlı Özalcılar.. Yanlışlıkla ya da "beşinci kol" gibi altı oklu partilere sızıp köşe kapmış numaracı cumhuriyetçiler.. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

MÜSLÜMANLIK ve ÇAĞDAŞLAŞMA
Cumhuriyet tarihinde yapılan ilk Din Kurultayı olayı üzerinde durmak gerekir. İlhan Selçuk ne güzel yazmış: "İslamda içtihat kapısı 11'inci yüzyılda kapanmıştı; ama Atatürk devrimiyle kendiliğinden açıldı; artık 'içtihat kapısı'ndan geçmek için imamlara gerek yok.. İnsanın kendisi, kendisinin imamıdır. Çağımızın Müslümanı, İslamı yorumlamak için başkasının aklına gereksinme duymuyor." Keşke öyle olsaydı! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

'ONLAR' 'DAN SORULAR...
Sakallı bir genç soruyor: - Atatürk döneminde inananlara eziyet edildiği, şapka giymedikleri için Menemen'den İzmir'e kadar binlerce kişinin yol boyu asıldığı yalan mı? Elbette yalan! Ama Kemalist devrim sayesinde kurulan Cumhuriyetin en yüce konumuna yükselmiş bir "rahmetli" kişi, çıkıp da Manisa'da "Bu memlekette şapka giymedikleri için insanlar asıldı!" demişse.. O sakallı gencin o "yalan"a inanmış olmasını kınayabilir misiniz? (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

YANLIŞLIKLAR TRAJEDİSİ!..
Ekranda bir adam... Daha iki gün önce, milyonlarca kişinin dehşetle açılmış gözleri önünde Atatürk'e ve annesine küfretmiş. Belki yeterince anlaşılamamıştır düşüncesiyle, "Altını çiziyorum" diyerek bir kez daha küfretmiş. Ve karşısındaki çağdaş kafalı,birikimli Türkiye'nin önde gelenlerinden dört gazeteci - yazar. "Adam"a sayın diye hitap etme yarışı içindeler. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

KÖY ENSTİTÜLERİ YENİDEN AÇILMALI!
Türkiye 1920'lerin Türkiyesi değil... Doğru! Kırsal kesimin yapısının ve toplam nüfustaki oranının çok değiştiği de doğru! Ama geri kalmışlık kısır döngüsünün kırılmasında neredeyse "mucize" bir çözüm oluşturduğu UNESCO tarafından da kabul edilen, Köy Enstitüleri'ne artık gereksinmemiz kalmadığı doğru değil! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

NEYİN YILDÖNÜMÜ?
Dün 30 Ağustos'tu. Öne çıkan da Atatürk'ün asker kişiliğiydi... Dâhi bir komutan!.. Doğru.Ama asker kişiliği içinde de, o askeri dehanın önüne geçen bir özelliği vardı. Mütareke yapılmış. Ülke yer yer işgal edilmiş. Genç subaylar, yurtseverler üzüntü içinde... İşte o ortam içinde, Mustafa Kemal'i Atatürk yapan özelliklerden birisi, İsmet İnönü'nün şu satırlarında gizli: "Mütareke'yi kaldırıp mücadeleye girmek fikri ( Mustafa Kemal'den gayri ) hiç kimsede yoktu!" (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

DÜŞ ve GERÇEK
Atatürk, insanların düşlerini bile kuramadıkları şeyleri gerçekleştirdi. Ama iki düşünü gerçekleştiremeden bu dünyadan göçtü. Çok partili yaşam ve toprak reformu. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

YARIN 10 KASIM
Acaba niçin Atatürk yeniden güncelleşti? Niçin yeniden doğdu? Bunun dört nedeni var. Birincisi... Dünyanın son yıllarda yaşadığı değişmeler onu haklı çıkardı. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

NEREDEN NEREYE?
Mussolini'nin hızlı yıllarındadır. Faşist diktatör, bir konuşmasında bazı ülkeleri tehdit eder. İsim yoktur. Ama yapılan bazı yorumlara göre, bu ülkeler arasında Türkiye'de yer almaktadır. Atatürk'ün Türkiyesi çok sert bir yanıt verir. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

MERYEM ANA'NIN YILDIZLARI
Avrupa Birliği'nin ambleminde niçin 12 adet yıldız var? Üye sayısından dolayı değil, çünkü üye sayısı 9 iken de yıldız sayısı aynıydı. Üye sayısı hep arttı, ama yıldız sayısı aynı kaldı. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

KEMALİZM ve DİN
Atatürk, Fransız yazar Pernot'a şöyle diyor: "Türk milleti dindar olmalıdır, yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinimize, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da böyle inanıyorum. Bilince karşı, gelişmeye karşı engel hiçbir şey içermiyor." Ve ekliyor: (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

ATATÜRK ve DİN ( 1 )
Çok ilginç bir şekilde, sağın ve solun yobazları, 'Atatürk ve din' konusundaki yorumda buluşuyorlar: - Laiklik Hristiyanlık ile bağdaşır, ama İslam ile bağdaşmaz... Atatürk dine karşı idi... Herkesin yapması gereken temel bir 'tercih' var. Ya dini seçeceksiniz ya da laikliği! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

ATATÜRK ve DİN ( 2 )
Yıl 1926... Yer, Trabzon'un Kavaklı Meydanı Ortaokulu... Birinci sınıfın kapısı açılır ve Atatürk görülür. Yanında ünlü din adamlarından Tevfik Hoca vardır. Hoca'ya "Buyrunuz" diye yol gösterir. Hoca, "Önce siz buyurunuz paşam" diye saygıyla eğilir. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

TEK PARTİ ve DEMOKRASİ
Atatürk'ün "tek parti"si, ne Lenin'in ne de Mussolini'nin tek partileri gibiydi. Çünkü, "resmi ideoloji"nin doğal sonucu değildi. Atatürk tek partili bir yönetim kurma düşüncesi ile yola çıkmamıştı. Tel parti modeli, olayların gelişimi içinde, kendiliğinden ortay çıkmıştı. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

AKILSIZ DOSTLAR MI, YOKSA AKILLI DÜŞMANLAR MI?
Bekledim belki yalanlanır diye... Meğer doğruymuş! Milli Eğitim Bakanlığı bir karar almış. Her yere "Atatürkçülüğü" sokacaklarmış. Türk dili ve edebiyatı dersinden coğrafyaya, din dersinden fıkıha ( yani İslam hukukuna ), oradan teknik okullardaki meslek derslerine kadar. Gençliği Atatürk'ten soğutmak için 12 Eylül döneminde yapılanlar sanki yetmemiş... (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

YILAN HİKÂYESİ Mİ, YOKSA HİKÂYENİN YILANI MI?!
"Atatürk ve Din" konulu açıkoturumun konuşmacılarından birisi de, Gazeteci - Yazar Nevval Sevindi idi. Sayın Sevindi, Cezayir'de çok kişiden aynı şeyi duymuş: "- Çocukken sık sık deniz kıyısına gidip beklerdik... Atatürk gelip bizi de kurtaracak diye!.." (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

75. YILIN ANLAMI!
Cumhuriyetimizin 75 yılında, birbirinden farklı beş dönem var. Birinci dönem, Atatürk'ün ölümü ile noktalanmıştı. Kemalist dönem sadece on beş yıl sürdü. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

NE DEMİŞLERDİ, NE DİYORLAR?
Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Tochack geçen yıl ufak çapta bir olay yaratmıştı. Türkiye'nin her yerinde Atatürk'e verilen önemi yadırgadığını belli eden bir tavır takınmıştı... Hafiften alaycı, küçümseyici bir tavır. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

PARİS'TE 10 KASIM
Amaç "üçüncü bin yılın şafağında" Atatürk'ün nasıl göründüğünü tartışmaktı. Atatürk olayı yirminci yüzyılın başında neydi? Yirmi birinci yüzyılın eşiğinde ne anlam taşıyordu? (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

TUNUS'UN KEMALİSTLERİ
Tunus, özellikle Türkiye açısından ilginç ve önemli bir ülke. Kişi başına düşen yıllık ulusal geliri 2 bin dolar dolayında olan bir Arap ülkesi. Ama Türkiye'den çok daha huzurlu, sağlıklı ve barışçı bir toplumsal yapıya sahip. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

CHP, NÂZIM ve ATATÜRK
Varlıkları içinde CHP'ye zarar verenler... Kemalizmin adını bile ağızlarına almamak için her türlü laf cambazlığını yapanlar... Danışmanı ya da yardımcısı olmaları gerekirken, kendileri genel başkanlığa soyunan "ideolojisiz" teknokratlar... (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

KÜRESELLEŞME ve KEMALİZM
Kol ya da kafa emekçilerinin, artık kendilerini bu uluslararası güce karşı savunabilecekleri tek araç kaldı: Ulusal devlet! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

COLOMB'UN YUMURTASI: KADINLAR!
Atatürk döneminde, en yüksek kadın milletvekili oranı Finlandiya'daydı. Onun hemen arkasından da, yüzde 4.5 ile Türkiye geliyordu. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

HANGİ YAŞAR KEMAL? (2)
Hangi Yaşar Kemal? "Yeterince cesaretim olsa, İnce Mehmet'in destanı gibi Mustafa Kemal'in de destanını yazmak isterdim; ama başaramamaktan korkuyorum" diyen mi? Yoksa "70 yıllık" bir cinayetten ve tiranlıktan söz eden Yaşar Kemal mi? (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

BALO MASKESİZ OLSUN!
Sonra bir cumhuriyet, Atatürk, damga pulu havasına girdiğimizi hatırlıyoruz..." Sayın İz, 275 sayfalık bir kitapta, tam sekiz yerde ve "hiç gerekmediği halde" Atatürk'e sataşıldığını saptamış. Şöyle diyor: "Bunlar kitaptan çıkarılsa hiçbir şey değişmez. Yalnız yazarın kimi ruhsal gereksinimleri tahmin edilmemiş olur!" Kim bilir, belki de Orhan Pamuk'un "en birinci aydın" ilan edilmesinde, bu incelemenin de büyük katkısı olmuştur! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

ÜÇ GÜZELLER ( ! )
Bir gazetede bir fotoğraf: Bir masanın arkasında üç kişi var. Bir basın toplantısı yapıyorlar. Biri gözlüklü, biri sakallı, biri bıyıklı. Tıpkı klasik dönemin "Üç Güzeller" tabloları gibi... Üç güzel (!), üçü de ünlü. Yaşları ve görünümleri farklı. Ama birbirlerine öylesine benziyorlar ki, tıpkı çocukluğumuzda bayılarak izlediğimiz "Üç Ahbap Çavuşlar" gibi. Ve birbirlerine öyle de yakışmılar ki! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

NORMAL ZEKÂLILAR İÇİN BİR YAZI!
Önce pek Sayın Pamuk'un kitaplarını yarım bırakanlarla alay ediliyor. Sonra romanın nasıl olduğu anlatılıyor. Ve - cehaletimizi biraz olsun gidermek için olacak - bir sürü bilgi alt alta sıralanıyor. Bu kadar bilgiye hayranlık duymamak elbette ki olanksız (!)... Ama ne yazık ki, o bilgilerde de ufak tefek bazı bilgisizlikler var. Örneğin özel Bilgi Üniversitesi'nin bu sayın yöneticisi tarafından, bizlere bu yazılarda verilen derslerin birisi şu tümcelerle başlıyor: (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

ATATÜRK ve BATI
Aslında Atatürk'ün kafasında olan "batılılaşma" değil, "uygarlaşma"dır. Üstelik de, kendi ulusal özelliklerimizi koruyarak uygarlaşmaktır. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

İŞTE DERSİM GERÇEĞİ
"Suçlamalar doğru ise Tunceli - yani Dersim - niçin yıllar boyu Atatürk'ün partisine oy vermiştir? Türkiye'de Kemalist partiye - ya da başka bir partiye - verilen oyların yüzde 70'leri aştığı başka bir il var mıdır?" (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

"NEDEN KEMALİSTİZ?"
Atatürkçülük yerine "Kemalizm" sözcüğünü kullananlar artıyor. Aslında aralarında bir ayrım olmaması gerekir. Ama ben Kemalizm demeyi niçin tercih ettiğimi her fırsatta açıklıyorum. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

CUMHURİYET ve KİMLİK
"Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik..." Haziran 1996'da İzmir'de üç gün süren bir toplantının konusuydu bu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 20. kuruluş yıldönümünü çok anlamlı bir biçimde kutladı. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

23 NİSAN, MUSTAFA KEMAL, APO...
Sorularım herkeseydi. Ama "Mustafa Kemal ile Apo'nun yaptıkları aynı şeydir" diyebilen "cahil", "gafil", ya da "hain" olanlara değildir. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

DÜNDEN GELEN IŞIK
"Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişi, olağanüstü bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu..." Bugün 19 Mayıs, 1996. Ülkenin gene dışta güçlü düşmanları var... (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

GERÇEK Mİ, DİLEK Mİ?
Atatürk'ün önemini azaltmaya yönelik, ABD patentli "tez"lerin Türkiye'de basılması için "sinsice" düzenleri kimler yapıyor? 12 Eylülün yaptıkları, bu stratejide nereye oturuyor? Özal'ın, "2. cumhuriyetçiler"in bu strateji içindeki yerleri nedir? (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

İŞTE GERÇEKLER!
Bir önceki yazımı bazı sorularla noktalamıştım. Amerikalı bir gazetecinin, Atatürk ve Kemalizmle ilgili bir değerlendirmesinin çağrıştırdığı sorulardı bunlar. Ve o sorulardan yola çıkarak, bazı gerçeklerin altını çizmek gerekiyordu. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

ABD ATATÜRK'E NİÇİN KARŞI?
Varan bir: "CIA İstasyon Şefi" Paul Henze, 1993 yılında bir rapor hazırlıyor; ama "yeni dünya düzeni" ile birlikte gerekliliği de kalmamıştır. "Klasik Atatürkçülük" ölmüştür... Aydınların imam hatip okulları konusundaki endişeleri yersizdir. İran ve Arap parası ile desteklenen köktendincilik, Türkiye için ciddi bir tehlike değildir... (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

AŞMAK İÇİN, ULAŞMAK GEREKİR!
Dinciler, Kürtçüler ve "yeni mandacı" numaracı cumhuriyetçiler, "Atatürk'ü yıkmak"tan söz ediyorlar... Kimi aymazlar da "Atatürk'ü aşmak"tan... Aşmak için, önce ulaşmak gerekir. Ulaşabildiler mi ki, aşacaklar?! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

YAPRAKLAR...
Türkiye'nin son yarım yüzyılı, ülkeyi yönetenlerin Atatürk doğrultusuna ihanetleri ile doludur... Ama topluma kazandırdıklarının yitmesi tehlikesi arttıkça, "Yeni nesiller"deki Kemalist bilinç de artmaktadır. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

ATATÜRK'ÜN KÜLTÜR DEVRİMİ
Atatürk, ölümünden iki yıl önce şöyle demişti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür." Birçok özdeyişleri var. Ama bu, onlar içinde özel bir yere sahip. Bir büyük devrim, bundan daha güzel ve özlü bir biçimde anlatılamazdı. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

CUMHURİYET ve DEMOKRASİ
Hazır bazı "devlet büyüklerimiz" ( ! ) bir "tükürük modası" başlatmışken bir önerim var; "Atatürk diktatördü... Kemalizmde demokrasi yoktur... Onu yıkmadan Türkiye'ye demokrasiyi ve sivil toplumu getiremeyiz!" diyenlerin üzerinde bir deneme yapabilirsiniz. Nasıl olsa yüzsüz oldukları için, hakaret anlamına falan da gelmez... (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

AVRUPALI TÜRKLER ve ATATÜRK
"Biz Avrupalı Türkleriz!" Güzel! Ama bunu Avrupalılara da kabul ettirmenin tek bir yolu var: Atatürk devriminin kimliği ve heyecanı ile karşılarına çıkmak! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

NEYE, NİÇİN HOŞGÖRÜ?
Aynı köşeyi paylaştığım, Toktamış Ateş'e yönelik saldırılar sürüyor. O da kendisini çok güzel savunuyor. Konu "hoşgörü"... Ve de Sayın Ateş'in dinci kesimlerin toplantılarında, TV'lerinde sık sık konuşmacı olması. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

2. CUMHURİYETÇİLER, ORDU ve RP...
Kimisi cehaletinden "yanlış" konuşur. Kimisi gafletinden "yanlış" söyler. Kimisi ise hıyanetinden "yalan" uydurur! (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

DİL ÜSTÜNDE KAYDIRMACA
Nâzım'ın "Bir Aşk Masalı"nda Ferhat, Şirin'e şöyle der: - Konuştuğum dil kadar, Türkçem kadar güzelsin! Dilin de, Türkiye'nin de kurtulması, entellerin yerini aydınların almasına bağlı. Osmanlının son döneminde de, entelden geçilmiyordu. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

YUNANLI KARDEŞ
Şimdiki Yunan devlet ve siyaset adamları ise Türkiye'ye Avrupa yolunu tıkamayı kendilerine yaşamsal bir erek yapmışlar. Bin yıl öncesinin düşü ile yaşıyorlar... "Barış havarisi" Theodorakis'leri bile "kin" ve "önyargı" dolu. Düş ve kin üzerine "barış" ve kardeşlik" kurulabildiği nerede görülmüş? (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

KARDEŞ ve BİZ
"Yunanlı Kardeş" adlı yazımdan sonra çok telefon ve mektup geldi. Hepsi de o yazıdaki düşünceleri paylaşan, destekleyen içerikteydi. Bazıları da ek bilgi istiyordu. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

ATATÜRK ve TİME DERGİSİ
Heryerde aynı soru: - Time Dergisi, 20. yüzyıla damgasını vuran 20 önder arasında niçin Atatürk'e yer vermedi? Hitler var... Papa var... Humeyni bile var... Ama Atatürk yok! Aslında yanıtlanması gereken soru tek değil, iki: Bir... Atatürk bu 20 isim arasına girecek kadar önemli değil mi? İki... Önemli olduğu halde o listede yer almadıysa, bunun nedeni ne olabilir? (......)

Yazının tamamını okumak için >>>

 

KUBİLAY'LAR UNUTULMAMALI!
23 Aralık Salı günü, Kubilay olayının 67. yıldönümü. Nakşibendi Tarikatı üyesi Derviş Mehmet, Menemen'de şeriat ilan etmişti. Olaya müdahale eden askeri birliğin başında, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay vardı. Şeriatçılar genç subayı öldürüp, kafasını kestiler. (......)

Yazının tamamını okumak için >>>