Yazdır E-posta

ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİK VERİLERİ

 

ATATÜRK'ÜN PARA POLİTİKASI

Atatürk'ün para politikasının temel amacı; devlet harcamaları ile kaynaklar arasında sürekli bir dengenin korunması suretiyle enflasyonun önlenmesidir.

Daha fazlası >>>

 

ATATÜRK DÖNEMİ BÜTÇELERİ VE KESİN HESAP SONUÇLARI

Cumhuriyetin ilk düzenli bütçe kanunu 1924 mali yılı için o yılın Şubat'ında çıkarılmıştır. Ondan önceki yıllarda çıkarılan avans kanunları ve geçici bütçelerden çıkarılabilen rakamlar kullanılmıştır.

Daha fazlası >>>

 

ATATÜRK DÖNEMİ'NDEKİ TÜRK LİRASI'NIN İNGİLİZ STERLİNİ'NE GÖRE DEĞERİ VE TEDAVÜLDEKİ BANKNOTLAR

1919 1 Sterlin Eşdeğeri (Kuruş) - 381 - Tedavüldeki Banknotlar - 158 -

Daha fazlası >>>

 

ATATÜRK DÖNEMİNDE İHRACAT VE İTHALAT

1923 İhracat - 85 - İthalat - 145 - Açık veya Fazla (-) 60

Daha fazlası >>>

 

ATATÜRK DÖNEMİNDE MİLLİ BANKALARDAKİ GELİŞME

1920 Toplam Mevduat - 1.7 - Toplam Mevduattaki Pay - .......

Daha fazlası >>>

 

TÜRK LİRASI'NIN DIŞ DEĞERİNDEKİ DEĞİŞME

1929 - 1931 Yılları Boyunca TL'nin Dış Değerindeki Değişme
(1 İngiliz Sterling'ine göre kuruş olarak)

Daha fazlası >>>

 

GAYRİSAFİ MİLLİ HASILA (GSMH)' DAKİ ARTIŞLAR

Atatürk Döneminde Gayri SAfi Milli Hasıla (GSMH)'daki Artışlar,
Büyüme Hızları ve Yatırımları ...

Daha fazlası >>>

 

TÜRKİYE ve DÜNYADA SANAYİ ÜRETİM İNDEKSLERİ

Bu dönemde dünya sanayi üretimi artış oranı %19 olmasına karşın Türkiye'de bu alandaki artış oranı %96'dır.

Daha fazlası >>>