Yazdır E-posta
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfMükemmel 

 

NUTUK ve HİTABELER

 

10.YIL NUTKU

GENÇLİĞE HİTABE

BURSA NUTKU

BALIKESİR HUTBESİ

CHP 4.KURULTAYI'NI AÇIŞ KONUŞMASI - 1935 -

CHP 3. KURULTAYI'NI AÇIŞ KONUŞMASI - 1931 -

İZMİR İKTİSAT KONGRESİ KONUŞMASI

CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ ÜZERİNE YAPTIĞI KONUŞMA

1 ARALIK 1921 TARİHİNDE TBMM'DE YAPTIĞI KONUŞMADAN

2 ARALIK 1922 TARİHİNDE TBMM'DE YAPTIĞI KONUŞMA

2 Şubat 1923 günü İzmir’de halkla yapmış olduğu konuşmadan

New York Herald Gazetesi muhabirine hilâfet ve yabancı dini kurumlar hakkındaki demeci

5 Kasım 1925 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesini açarken yaptığı konuşma

6 Temmuz 1921’de, İtilâf Kuvvetleri Başkomutanı General Harrington’ın mektubuna verdiği cevap

Çerkez Ethem ve Kardeşi Tevfik’in Hareketleri Hakkında

Cumhuriyet Savcılarına Seslenişi - 9 Ekim 1925

Eskişehir’de, Mutasarrıflık dairesinde halkla ve görevlilerle yapılan konuşmadan

İzmir Suikasti Girişimi Sonrası Yayınladığı Bildiri

18 Haziran 1922' de, Claude Farrére onuruna verilen çay ziyafetinde yaptığı konuşmadan

İzmit Sinemasında halkla yaptığı konuşmadan; hükümet esasları hakkında - 1

İzmit Sinemasında halkla yaptığı konuşmadan; hükümet esasları hakkında - 2

Konya Esnaf ve Tüccarlarıyla Konuşmasından - 20 Mart 1923

Bursa’da halkla yaptığı bir konuşmadan - 22 Ocak 1923

Mütarekeden Meclisin açılmasına kadar geçen zaman içindeki siyasi olaylar hakkında Meclisteki konuşması - 24 Nisan 1920

TBMM’de yapılan gizli oturumda, Sovyetler Birliği'nin yardım önerisi üzerine yaptığı açıklamadan

Bir gazetede Atatürk’ün başbakanlığı üstleneceği ile ilgili yazıların çıkması üzerine

Ankara’ya ilk gelişinde verdiği söylevden - 28 Aralık 1919

Başkumandanlık Savaşının İkinci yıl dönümünde Dumlupınar’da yaptığı konuşmadan - 30 Ağustos 1924

Ömür boyu Cumhurbaşkanlığı önerisine karşı verdiği cevap

Teşkilât-ı Esasiye Kanununda geçen “şeriat” sözü ile ilgili açıklamaları